Gegevensbescherming

We nemen gegevensbescherming zeer serieus. Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u op welke manier en met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van onze website.

1. Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

Verantwoordelijk volgens artikel 4 lid 7 AVG is: Alexander Gundlach, Annabergerstr. 159, 53175 Bonn, Duitsland, telefoon: +49 (0) 228 340357

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen per post op bovenstaand adres of per e-mail: webmaster@xs1100.eu

2. Toegang tot onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens om een ​​vlotte, functionele en veilige werking van onze website te garanderen. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt (zogenaamde logbestanden):
– Besturingssysteem en huidig ​​IP-adres (laatste octet ingekort) van het apparaat waarmee je onze website bezoekt
– Browser (type, versie en taalinstelling)
– de hoeveelheid opgehaalde gegevens
– Datum en tijd van toegang
– de URL van de eerder bezochte website (referrer)
– de URL van de (sub)pagina die je oproept op de website
– de internetprovider van het toegangssysteem

Het verzamelen van de logbestanden is technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid van de website te garanderen. Hier ligt ook ons ​​gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG. Deze website wordt gehost door de dienstverlener Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen met wie wij een orderverwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Uw gegevens worden in een Duits datacenter verwerkt en uiterlijk na een maand verwijderd.

3. Registratie voor de International Yamaha XS 1100 Meeting

Op onze website kunt u zich inschrijven voor de International Yamaha XS 1100 Meeting. Als onderdeel van het registratieproces verwerken wij uw persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van de AVG. Helaas is het niet mogelijk om je aan te melden voor de bijeenkomst zonder de gegevens op het inschrijfformulier te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de organisator van de bijeenkomst en worden, behoudens wettelijke bewaartermijnen, verwijderd nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

4. Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via ons formulier, verwerken wij de gegevens die u als verplichte velden in het formulier hebt gemarkeerd. De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid 1 lid 1 lid f AVG. Verdere informatie is niet absoluut noodzakelijk voor het leggen van contact en wordt daarom vrijwillig verstrekt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG. Uw persoonlijke gegevens worden – met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen – verwijderd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, d.w.z. uw verzoek volledig is verwerkt en er geen verdere communicatie met u nodig is of door u wordt verzocht.

5. Uw rechten

U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als dit het geval is, geven wij u graag informatie over deze persoonlijke gegevens en de informatie vermeld in artikel 15 AVG. Daarnaast heeft u het recht op correctie (Art. 16 AVG), het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG), het recht op verwijdering (Art. 17 AVG), het recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG) ) en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Art. 21 AVG). Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken (art. 7 lid 3 AVG); de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking blijft onaangetast.

Bovendien hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw recht om een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit te doen gelden als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming (Art. 77 AVG).

6. Wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment te wijzigen, rekening houdend met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. De huidige status is: oktober 2021.